Affärsmöjligheten för ditt företag att skapa en kompleterad inkomst genom att bli Data Recovery Sweden återförsäljare och dra nytta av följande alternativ.

När du hänvisar en kund till oss, vi ger dig en 20% bonus på varje avslut. Det vill säga en fullt genomförd affärstransaktion. Ett typiskt jobb vi utför på en Microsoft-plattform kommer att kosta ca. 2 450 skr, vilket skulle motsvara 490 skr till dig vid avslutat jobb.

Vi erbjuder också att göra återbetalningar till ditt företag direkt, så vi debitera dig i normal skattesatsen för att göra återvinningen och då är du fri att självständigt fakturera din kund. På så sätt kan du erbjuda data återvinning som en extra service under ditt eget namn till dina egna kunder, trots att du egentligen inte göra återvinningen själv.

Om du vill diskutera denna möjlighet ytterligare, kan du kontakta oss under normal kontorstid, så hjälper vi gärna till med att gå igenom alla detaljer.

T: 026 21 80 22 | Från Utlandet +46 (0)26 21 80 22
M: 0733 14 44 04 | Från Utlandet +46 (0)733 14 44 04
E: maa@datarecoverysweden.se