Med betoning på att undersöka misstänkt, olagligt eller allvarligt skadade datafiler. Det innebär också att undersöka och sy ihop "livshotande" tvivelaktigt IT-relaterat missbruk.

Vi tillämpar alla juridiska riktlinjer och vi samlar in elektroniska bevis och utför elektroniska analyser av data från många olika perspektiv.

Beroende på vilken typ av undersökning, genererar vi en fullständig rapport som kan fungera som en integrerad del i en total utredningsverksamhet, i synnerhet om fallet är en del av ett pågående rättsligt förfarande.

Data Recovery Sweden erbjuder professionella kriminaltekniska tjänster, som levererar vad kunden behöver för att bistå sin egen utredning.

Data Recovery Sweden genomför så kallad low level analyser av lagringsmedia och enheter. Vi har en hög kompetens i att identifiera och samla in elektroniska bevis från många olika digital lagringsmedia.

Omfattningen av våra arbetsuppgifter för bevisföringsarbetet är följande:

  • ◦Sökning och analys av data från alla digitala datalagringsenheter och media: Hårddiskar, CD, DVD, diskett, MO, Tape och alla fasta lagringsmedier som digitala kameror, handdatorer eller mobiltelefoner.


  • ◦Analyserar och rapporterar varje tveksamt användning, inklusive e-post-meddelanden och bilagor. Vi har möjlighet att söka de lediga, "slack", utrymmen för filer och även icke tilldelade områden i lagringsenheten för att få alla "diskret dolda" klipp av uppgifter som normalt är "otillgängliga" områden på enheten.


  • ◦Vi söker efter specifika filer eller innehåll och kan även belysa falska filtyper och lista dom.


  • ◦De rapporter vi producerar visar hela filhistoriken i fråga. Vi visar tid och datum för skapelse / radering / modifiering eller på något sätt ändrats och senast används. Även tid och datum filen var överskriven.